تبلیغات
وب لژیون کمک راهنما مسافر امیرحسین - جهان بینی و فرق نگاه مسافر ومعتاد به قلم استاد علی خدامی

به نام قدرت مطلق الله


برای اصلاح و به تعادل رساندن جهان‌بینی افیونی و معتاد گونه ، بایستی چند اصل مهم و اساسی را در نظر گرفت.
در ادامه مطلب بخوانید...

 در کنگره 60 از واژه رهایی و آزادی استفاده می‌کنیم نه ترک و پاکی، رهایی یعنی دیگر بند و پیوندی بین او و اعتیاد نیست .

برای رسیدن به این نقطه ، یعنی درمان و رهایی از اعتیاد بایستی هر سه ضلع مثلث درمان به تعادل برسند و این تعادل به حرف و سخن نیست ؛ در صحنه آزمایش‌های زندگی است که تعادل آن ، معنا و مفهوم پیدا می‌کند .

در خصوص جسم و راه‌اندازی سیستم ایکس یا تولیدکننده‌های مخدرهای طبیعی ، شامل ناقل‌های عصبی (نوروترانسمیترها) در اعصاب مرکزی و محیطی و سیستم غدد درونریز و هورمون‌ها ، قدر مسلم اطلاعات کافی دارید و از اهمیت خاص آن آگاه هستید  و می‌دانیم که بازسازی این سیستم علاوه بر عملیات تیپرینگ و کاهش تدریجی و پله‌ای مصرف( با دارویOT) ، لحظه به لحظه آن  با حالات  روانی و وضعیت جهان‌بینی  در ارتباط است  و بدون در نظر گرفتن دو ضلع دیگر  یعنی روان و جهان‌بینی ، پیشرفتی  در این قسمت نخواهد بود .

در بخش روان یا به تعادل رسیدن صور پنهان مثل حس ، نفس ، روح ، ذهن و بقیه اجزای صور پنهان نیز می‌دانیم که به تعادل رساندن آن‌ها ، کاملاً در گرو تعادل  جسم و جهان‌بینی  است . یعنی بایستی عملیات درمانی در بخش جسم و جهانی بینی با موفقیت پیش برود و از سوی دیگر کارکردهای جمعی و درمانی گروهی در کنگره 60 با حضور و مشارکت جمعی در بخش‌هایی مثل گفت و شنود در جلسات ( مشارکت ) خدمت کردن ، مشارکت کردن و فعال بودن در لژیون و سایر قسمت‌هایی که سفر اولی‌ها اجازه فعالیت  دارند ، در حد مطلوب  و استاندارد باشد زیرا این فعالیت‌ها تأثیر کاملاً مستقیم در تعادل روان و ایجاد اعتمادبه‌نفس و سایر پارامتر های روانی دارند . به عنوان مثال صحبت کردن در جمع  یکی از حرکت‌هایی است که به صورت واضح و مشخص به این بخش مربوط می‌شود .

ضلع سوم یعنی جهان‌بینی  ، همانند جسم و روان در درمان بیماری اعتیاد نقش بسیار کلیدی دارد ، تعادل در بخش جهانی بینی ، علاوه بر نتایج منحصربه‌فرد و خاص خود ، تأثیر بسیار مهم و مستقیمی در تعادل جسم و روان دارد  به گونه‌ای که عدم توجه به این بخش ، یعنی ناموفق بودن ما در عملیات درمانی ، یعنی به تعادل نرسیدن جسم و روان

جهان‌بینی و به تعادل نزدیک شدن آن ، وضعیت و بستری را به وجود می‌آورد تا جسم و روان در بهترین شرایط به تعادل و اصلاح ساختارها دست یابند .

تعریف جهان‌بینی در جزوه جهان‌بینی  نوشته آقای امین دژاکام  به صورت کامل ارائه‌شده و در مورد آن سخن گفته شده است ، طبق تعریف فوق : جهان‌بینی یعنی مجموعه‌ی نگرش ، احساس ، ادراک و برداشت ما نسبت به محیط پیرامون ، این نگرش به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می‌شود  نگاه ما به درون و برداشت ما از درون  و نگاه ما به بیرون و برداشت ما از بیرون .

جهان‌بینی همان‌گونه که از واژه آن پیداست یعنی چگونه دیدن جهان ، هستی و زندگی و خودمان ، این چگونه دیدن ، نقش بسیار مهمی در حالات ما و نقش و پایگاه درونی و بیرونی ما در جامعه و هستی دارد .

آنچه که جایگاه ما را تعیین می‌نماید ، دانایی و در ادامه ، جهان‌بینی و به تبع آن عملکرد ماست .
ممکن است سؤال شود که خوب ، جهان‌بینی یک مصرف‌کننده مواد مخدر به چه صورت است ، چه اتفاقی در آن به دلیل اعتیاد و مصرف مواد مخدر افتاده است و حالا چه باید کرد ؟

در پاسخ به این سؤال می‌گوییم . برای مصرف‌کننده مواد مخدر ، مصرف مواد اهمیت خاصی دارد تا جایی که شاید در زندگی او چیزی مهم تر از آن نباشد . مصرف مواد مخدر در صدر تمام خواسته‌ها و اولویت‌های اوست . هر مسئله‌ای که برای او مهم باشد ، در زمان نیاز مصرف ، مصرف مواد مهم‌تر و در اولویت است .

به دلیل همین اهمیت خاص و از سوی دیگر وابستگی بسیار شدید که اگر مواد نباشد یعنی مرگ ، جهنم و پایان زندگی ، حتی اگر در بهشت سایر خواسته‌ها باشد و بودن مواد و مصرف مواد یعنی بهشت ، یعنی اینکه زندگی بر وفق مراد است حتی در بیغوله‌ها و در بدترین شرایط .

از سوی دیگر فرماندهی مواد مخدر بر شهر وجودی او ، از جسم گرفته  تا روان و جهان‌بینی به گونه‌ای که در بست در خدمت خواست مواد و مصرف مواد است ، به نحوی که هر کجا مواد بگوید می‌رود و هرکجا که مواد نگوید نمی‌رود، حتی غذا خوردن او تحت تأثیر مصرف مواد مخدر است که کدام غذا را بخورد و کدام غذا را نخورد. به مجموعه این حالات  ما می‌گوییم جهان‌بینی افیونی و معتاد گونه ، یعنی نگرش ، احساس ، ادراک و برداشتی که تحت تأثیر مواد مخدر و مصرف آن به وجود آمده است و فرد ، خود ، زندگی و تمام هستی را از دریچه مواد مخدر ، مصرف و نشئگی می‌بیند .

در این وضعیت یعنی جهان‌بینی افیونی و معتاد گونه و به تبع آن انحراف و فاصله گرفتن از اصول صحیح تفکر سالم ، آرام‌آرام جو و فضای منفی و وارونه بر نگرش او حاکم می‌شود ، افکار منفی ، بدبینی ، متوقع بودن ، همه عالم را نادان و گناهکار دیدن و بی‌گناه و مظلوم دبدن خود نیز از خصوصیات جهان‌بینی افیونی است . در این وضعیت ، رفتار او نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و زندگی دست‌خوش نابسامانی و در ادامه طوفان‌های سهمگین و ویرانگر می‌شود .

البته شدت این وضعیت بسته به نوع ماده مصرفی تفاوت دارد ؛ یعنی شدت و ضعف دارد ، به عنوان مثال جهان‌بینی یک مصرف‌کننده مواد مخدر که تریاک مصرف می‌کند با فردی که شیشه مصرف می‌کند از یمین تا یسار متفاوت است ، هر دو مصرف کننده اند اما این کجا و آن کجا . شاید بتوان گفت که مخرب‌ترین نوع جهان‌بینی  در بین مصرف‌کنندگان مواد مخدر ، متعلق به دوستان شیشه‌ای باشد.

زیرا بشر از بدو خلقت تا کنون چنین تفکرات وحشتناکی را در مصرف هیچ نوع ماده مخدری ندیده است  .

نیروهای شیطانی نیز از قافله تکنولوژی و فن آوری  عقب نمانده‌اند و پا به پای پیشرفت علوم و تکنولوژی ، آن‌ها نیز مواد جدیدتر و مخرب تر را عرضه می‌کنند که شیشه در حال حاضر  سر آمد تخریب شیطانی است .

برای اصلاح و به تعادل رساندن جهان‌بینی افیونی و معتاد گونه ، بایستی چند اصل مهم و اساسی را در نظر گرفت.

اول ، اصل آموزش است ، یعنی ابتدا به ساکن ، مصرف‌کننده وارد چرخه آموزش می‌شود و با یادگرفتن و کسب آگاهی  از علم اعتیاد و شناخت صورت مسئله اعتیاد ، بلافاصله دیدگاه او نسبت به بیماریش و اعتیاد تغیر می‌کند ، در ادامه نیز آموزش‌هایی که می‌بیند و اطلاعاتی که کسب می‌کند ، آرام‌آرام دیدگاه و نگرش او را نسبت به همه چیز در معرض  اصلاح و تعادل قرار می‌دهد ، در کنار آموزش ، حرکت‌هایی که در درمان و به تعادل رسیدن جسم و روان صورت می‌گیرد به طور مستقیم و در تکمیل آموزش‌ها و به تعادل رساندن ساختارهای نگرش ، تفکر  و جهان‌بینی نقش دارد .

همان‌گونه که جهان‌بینی ، بستر تعادل جسم و روان است ، جسم و روان نیز بستر تعادل جهان‌بینی است  و بدون در اختیار داشتن  تعادل نسبی در قسمت جسم ، کار کردن روی مقوله جهان‌بینی و به تعادل رساندن آن ، هیچ معنا و مفهومی ندارد . خیلی ساده بگوییم فردی که خمار است و هزاران درد و ناخوشی به سراغ او آمده است ، صحبت کردن از آموزش و جهان‌بینی برای او امری مضحک است ، ابتدا بایستی شرایط مطلوب جسمی  و روانی را به را ی او فراهم کنیم  تا نوبت به مقوله آموزش و جهان‌بینی برسد و فرد حوصله و پذیرش این مسائل را داشته باشد .

در طول حداقل 10 ماه سفر اول یا دوره درمان ، با کاهش تدریجی و پله‌ای مصرف ، قرار گرفتن در جمع و گروه ، مشارکت‌های جمعی ، خدمت و دریافت آموزش‌ها و عمل به آن‌ها ، فرد را در وضعیتی قرار می‌دهد که اضلاع مثلث درمان اعتیاد او پا به پای یکدیگر و به موازات یکدیگر به تعادل نزدیک می‌شوند . جسم ، روان و جهان‌بینی به تعادل نزدیک شدن آن‌ها ،  فقط در یک کلمه خلاصه می‌شود . حال خوش .

و اما فرق نگاه مسافر و معتاد .

یکی از مشکلات خاص حوزه اعتیاد و مواد مخدر ، واژه‌هایی است که بار بسیار منفی دارند و در بعضی شرایط ، فعالیت را در این حوزه بسیار سخت می‌کنند . مثل کلمه معتاد . کلمه معتاد در جامعه ما بار بسیار منفی با خود دارد و هر کس که این کلمه در مورد او صدق می‌کند ، هزار و یک مسئله منفی دیگر نیز به او نسبت داده می‌شود . چه بسیارند افرادی که ناخواسته گرفتار مصرف مواد و اعتیاد شده‌اند ، اما انسان‌های درست و شریفی نیز هستند و به همین دلیل یعنی به کار بردن کلمه معتاد در مورد آن‌ها وضعیتی را به وجود آورده که از ترس آبروی خود از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند .

یکی از حرکت‌های زیبای کنگره 60 ، فرهنگ‌سازی و واژه سازی در این حوزه است تا این دسته از افراد بتوانند با نگرانی کمتری برای درمان اعتیاد خود مراجعه کنند .

یکی از این حرکت‌ها استفاده از واژه مصرف‌کننده مواد مخدر به جای کلمه معتاد است و همین طور استفاده از واژه مسافر برای مصرف‌کنندگان تحت درمان است که اعضای کنگره 60 در معرفی خود از آن استفاده می‌کنند ، افرادی که به کنگره 60 مراجعه می‌کنند  بعد از گذراندن سه جلسه مخصوص تازه وارین و انتخاب راهنما و آغاز نمودن سفر اول ، در معرفی ، خود را مسافر معرفی می‌کنند . سلام دوستان ... هستم یک مسافر . این کلمه زیبای مسافر که نه تنها بار منفی ندارد  ، بلکه دنیایی از مفاهیم مثبت را در خود حمل می‌کند ، شرایط  مطلوبی را برای فرد به وجود می‌آورد تا دوره درمان خود را سپری کند.

یکی دیگر از حرکت‌های کنگره 60 در این حوزه ، استفاده از واژه مصرف‌کننده مواد مخدر است که به جای کلمه معتاد از آن استفاده می‌شود . کنگره 60 واژه معتاد را از متون و نوشتارهای خود حذف کرده است و حتی برای افرادی که گرفتار اعتیاد هستند و خیال درمان و رهایی را نیز ندارند ، از واژه مصرف‌کننده استفاده می‌کند( البته در این مطلب در کنار جهان‌بینی افیونی ، از کلمه معتاد نیز استفاده‌شده و گفته‌شده جهان‌بینی افیونی و معتاد گونه )

از آن جایی که هنوز در دنیا این موضوع جا نیفتاده است و اغلب از کلمه معتاد استفاده می‌شود ، لاجرم برای بیان تفاوت‌های فردی که درمان شده با فردی که فقط مصرف مواد را قطع کرده و به اصطلاح ترک کرده است ، از کلمه معتاد و مسافر استفاده می‌کنیم .

منظورمان از معتاد فردی است که با روش اشتباه ، فقط مواد خود را قطع کرده و یا هنوز مصرف می‌کند و منظور از مسافر ، فردی است که در کنگره 60 با استفاده از متد صحیح ، دوره درمان را سپری می‌کند و یا به درمان و تعادل رسیده است.

می‌خواهیم دیدگاه و فرق نگاه این دو شخصیت را خیلی خلاصه در حوزه اعتیاد و درمان و در ادامه ، در مورد زندگی مقایسه کنیم . قدر مسلم وقتی صحبت از فرق نگاه می‌کنم ، اهمیت موضوع جهان‌بینی در این دیالوگ ها ، بیش از پیش مشخص می‌شود ، هرچند جسم و روان نیز در فرق نگاه بسیار مهم است .

معتاد می‌گوید :

دیگران من را معتاد کردند ، دوست  ، رفیق ، خانواده ، محیط ، جامعه ، ژنتیك ، آن‌ها باعث شدند تا من گرفتار اعتیاد شوم . علت اعتیاد من آن‌ها هستند .

مسافر می‌گوید :

علت اعتیاد من ، جهل و نادانی و خواست خودم بود ، هیچ کس مرا مجبور نکرد که بروم و مصرف کنم ، خودم خواستم، خودم باعث بودم . خودم به دلیل جهل و نادانی و حرکت‌های بی‌تفکر به سمت مصرف و اعتیاد رفتم  .

معتاد می‌گوید :

اعتیاد درمان ندارد ، مرخصی دارد ولی ترخیص ندارد ، لبت که خورد به وافور ، شسته میشه با کافور ، حتی اگر مصرف نکنی باز هم معتادی ، تا آخر عمر معتادی .

مسافر می‌گوید :

اعتیاد درمان دارد ، درمان قطعی دارد ، طوری درمان می‌شوی و رها می‌شوی که اثری از اعتیاد در تو نباشد ، از روز اولت خیلی بهتر خواهی شد ،  طوری درمان می‌شوی و رها می‌شوی و به تعادل می‌رسی که هیچ کس باور نکند تو روزی مصرف‌کننده بوده‌ای . صفت گذشته در انسان صادق نیست چون انسان جاری است.

معتاد می‌گوید :

حالم خوب نیست ، وسوسه دارم ، اگر یک مصرف‌کننده ببینم حالم خراب می‌شود ، اگر مثلاً یک سرنگ ببینم حالم بد می‌شود ، چه کارکنم که نزنم ؟

مسافر می‌گوید :

اما من حالم خوب است . خوبِ خوب ، وسوسه‌ای ندارم ، هیچ میلی ندارم ، دیدن این صحنه‌ها هم که تو می‌گویی، حال مرا خراب نمی‌کند ، جنس و تفکر من عوض شده است ، این جور چیزها روی من اثری ندارد . هیچ‌وقت هم قرار نیست که بروم و بزنم تا دنیا دنیاست من دیگر مصرف نمی‌کنم ، زور نمی‌زنم که نزنم . چون درمان شده‌ام و به تعادل رسیده‌ام .

معتاد می‌گوید:

من مدت‌هاست که پاکم اما هنوز حالم خوب نشده است ، چهره‌ام هنوز درست نشده و مثل زمان مصرف هستم ، شب‌ها راحت نمی‌خوابم  ، خسته‌ام ، زود عصبانی می‌شوم و در مسائل زناشویی مشکل‌دارم .

مسافر می‌گوید :

من مشکلی ندارم ، چهره‌ام طبیعی است ، که کسی باور نمی‌کند من یک موقعی اعتیاد داشتم ، شب‌ها راحت می‌خوابم و صبح زود بیدار می‌شوم ، زود عصبانی نمی‌شوم و در مسایل زناشویی هم مشکلی ندارم  ، ورزش هم می‌کنم ، هفته‌ای سه روز ساعت 6 صبح استخر هستم . تیراندازی با كمان ، راگبی ، فوتسال ، والیبال ...

معتاد می‌گوید :

همه مردم حالشون خرابه ، من و درک نمی‌کنند ، همه بد هستند .

مسافر می‌گوید :

همه حالشون خراب نیست ، همه حالشون بد نیست ، آدم وقتی حالش خراب باشه ، حالش بد باشه ، همه دنیا رو حال خراب و بد می بینه . من باید آن‌ها را درک کنم تا مرا درک کنند ، من باید خوب باشم تا همه را خوب ببینم ، اگر صاف باشی همه را صاف می‌بینی و اگر کج باشی ، همه دنیا و آدمهاش رو کج می‌بینی .

معتاد می‌گوید:

تو این دنیا نمی شه زندگی کرد ، چرا به من کمک نمی‌کنند ؟ چرا به من کار نمی‌دهند ؟ چرا به من احترام نمی‌گذارند ؟ حالا که من ترک کرده‌ام ، باید به من کمک کنند و امکانات برای من فراهم کنند تا من نروم و نزنم . باید به من اعتبار بدهند ،  خانواده باید هر چی که می خوام به من بده والا می‌رم و می‌زنم .

مسافر می‌گوید :

تو این دنیا میشه زندگی کرد ، خوب هم میشه زندگی کرد ، اگر درست باشی و در صراط مستقیم باشی ، همین دنیا برای تو می‌شود بهشت . از کسی نباید توقع کمک داشته باشی ، باید خودت تلاش کنی ، باید کار پیدا کنی ، اگه می خوای بری و بزنی ، برو بزن ، بهانه نگیر ، رفتی مواد مصرف کردی ، کلی خراب کاری کردی ، به خودت ، خانواده و جامعه آسیب رسوندی ، کلی رنج ، گرفتاری برای همه درست کردی ، طلب کار هم هستی ؟!

هیچ کس در خدمت تو نیست ، خودت باید در خدمت خودت باشی ، خودت خراب کردی خودت هم باید درست کنی ، اگه بخواهی و تلاش کنی هم کار پیدا می‌کنی ، همه اعتبار از دست رفتت رو به دست میاری ، هم اینکه امکاناتی رو که گفتی می تونی برای خودت فراهم کنی . برای انسان هیچی نیست جز سعی و تلاش خودش . باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فكر نمی‌کند .

معتاد می‌گوید :

هیچ کس مرا دوست ندارد .

مسافر می‌گوید :

خودت را دوست داشته باش ، دیگران را دوست داشته باش ، در صراط مستقیم باش ، تا دنیا و همه آدم هاش تو رو دوست داشته باشند .

افکار تو و گفتار درونی تو ، امواجی رو از تو ساطع می کنه که این امواج حس دیگران رو در برخورد با تو تعیین می کنه. اگه در افکارت و در صحبت‌ها و گفتارهای درونی خودت دائماً به این موضوع که هیچ کس تو رو دوست نداره فکر کنی و با خودت اینجوری صحبت کنی و دائماً در افکار منفی سیر کنی ، در تو حس منفی به وجود میاد ، افکار منفی و حس‌های منفی ، شکل تک تک سلول‌های جسم تو رو به هم می ریزه ، آرایش سلولی و زیبایی سلولی رو از دست می دی و به دنبالش جسم و چهره تو هم زیبایش رو از دست می‌ده .

امواج منفی از تو ساطع می شه و این امواج در حس دیگران هنگام رویارویی با تو خیلی مهم و تعیین کننده است . اگه منفی باشی حس دیگران هم نسبت به تو منفی میشه . خلاصه اینکه همه مطلب در درون و برون ماست . همه بدی‌ها و همه خوبی‌ها ، همه و همه از خود ما شروع میشه و سر چشمه می گیره . اگه مثبت باشی ، دیگران رو دوست داشته باشی ، خودت رو دوست داشته باشی و فکر منفی نکنی ، مطمئن باش که تک تک سلول‌های تو حالشون خوب میشه ، در این حالت ، جهره تو هم زیبا و دوست داشتنی خواهد بود . درست مثل افکار و احساساتی که داری . و در ادامه تمام دنیا و هستی تو رو دوست خواهند داشت و به تو احترام خواهند گذاشت .

منبع: وبلاگ مسافر علی خدامی


نظرات()   
   
تج ایران
یکشنبه 2 آبان 1395 01:25 ق.ظ
سلام و خسته نباشید سایت مفیدی دارید برای تبادل لینک یا بنر به ما اطلاع دهید
سایت : tejiran.ir
تلگرام : tejiran@

وبلاگت عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

'کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز پنجشنبه وتولد راهنمای محترم آقا امیر حسین97/09/15..........شنبه 17 آذر 1397

گزارش تصویری پنجمین سال تولد آقا امیر حسین راهنمای لژیون..........پنجشنبه 15 آذر 1397

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۱نقش سی دی ها در آموزش..........دوشنبه 12 آذر 1397

پیام سی دی اسیب شناسی..........یکشنبه 19 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 13 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 13 آذر 1396

چندجمله انرژی بخش..........دوشنبه 13 آذر 1396

پیام سی دی بار نیستی..........جمعه 10 آذر 1396

جلسه اموزشی خصوصی روز یک شنبه 96/9/5با استادی کمک راهنمااقاامیرحسین لژیون وایت..........دوشنبه 6 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 29 آبان 1396

جلسه اموزشی خصوصی روز یک شنبه 96/8/28با استادی کمک راهنمااقا امید..........دوشنبه 29 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

کارگاه اموزشی عمومی روز پنجشنبه ۹۶.۰۸.۲۵..........جمعه 26 آبان 1396

جلسه ی عمومی روز پنج شنبه با استادی کمک راهنمای محترم اصغر آقا..........پنجشنبه 25 آبان 1396

ویدئو مراسم افطاری یک شنبه96/03/07 از شعبه أمین گلی..........دوشنبه 8 خرداد 1396

اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود..........جمعه 20 اسفند 1395

شرایط شرکت در اردوی درخت کاری..........شنبه 7 اسفند 1395

جلسه ی آموزشی مسافران ۹۵/۱۲/۳(وادی دوازدهم و اجرای آن)..........جمعه 6 اسفند 1395

جلسه ی پنج شنبه ۲۱بهمن ۹۵,هفته دیده بان..........جمعه 22 بهمن 1395

رهایی یکی از اعضای لژیون ..........جمعه 22 بهمن 1395

جلسه ی آموزشی خصوصی یک شنبه۹۵/۱۱/۱۷ به استادی مسافر حسن ..........سه شنبه 19 بهمن 1395

خلاصه ای از سی دی فضولی و آسایش..........یکشنبه 10 بهمن 1395

گزارش دومین سالروز رهایی مسافر امیرحسین..........یکشنبه 10 بهمن 1395

دلنوشته دختر مسافر حجت ،یکی از رهجویان آقای ساسانی..........شنبه 9 بهمن 1395

رهایی..........پنجشنبه 7 بهمن 1395

بهایی ارزشمند..........شنبه 2 بهمن 1395

خلاصه‌ سی دی منیت..........شنبه 25 دی 1395

نوشتار سی دی انرژی نفس از آقای مهندس دژاکام..........شنبه 18 دی 1395

همه پستها