تبلیغات
وب لژیون کمک راهنما مسافر امیرحسین - نوشتار سی دی ترس به استادی آقای مهندس امین

به نام قدرت مطلق الله

موضوع نوشتار سی دی ترس به استادی آقای مهندس امین

برای از بین بردن ترس در درونمان باید جهان‌بینی خود را افزایش بدهیم تا بتوانیم خشم و نفرت را شناسایی بکنیم و در جهت رفع آن‌ها اقدام نماییم. ترس و خشم در انسان به‌صورت لایه‌لایه به روی یکدیگر قرار دارند و ممکن است که در یک انسان چندین لایه از این خشم و ترس در وجودش داشته باشد که باید یکی‌یکی این لایه‌ها را از میان بردارد. اگر کسی بتواند این لایه‌ها را بردارد آن‌وقت واقعاً می‌تواند از موفقیت دیگران خوشحال بشود.

در ادامه‌ی مطلب بخوانید ...


اصولاً مقوله‌ی ترس درعین‌حالی که یک حس بدی در انسان ایجاد می‌کند یک سری خوبی هم دارد. وقتی‌که ترس در انسان ریشه پیدا می‌کند و قدرت می‌گیرد واقعاً انسان را فلج می‌کند و شخص توان حرکت را از دست می‌دهد و اگر حرکت هم بکند به این دلیل که تفکرش تحت تأثیر ترس کاملاً مختل می‌شود، حرکت‌هایی که انجام می‌دهد باعث افزایش ترس بیشتری در شخص می‌شود، درهرصورت ترس همیشه همراه انسان است.

نکته‌ی مهم این است که ترس‌های انسان درواقع همان درس‌های انسان هستند و همیشه هم ترس بد نیست، یک‌وقت‌هایی ترس باعث نجات جان انسان می‌شود. ترس را می‌توانیم به دودسته تقسیم نماییم، ترس‌های بازدارنده و ترس‌های نگه‌دارنده. ترس‌های بازدارنده که نقش بازدارنده و تخریب را ایفا می‌کند و ترس‌های نگه‌دارنده که انسان را از وقوع اتفاقات حفظ می‌نمایند. مقوله‌ی ترس همیشه در یک شرایطی به وجود می‌آیند که انسان در مقابل یک فعلی قرار بگیرد یعنی کاری می‌خواهد انجام بدهد و یا در مقابل یک رویدادی، همچون از دست دادن چیزی قرار بگیریم. مثلاً می‌خواهیم امتحان بدهیم و ترس از امتحان دادن راداریم و یا می‌خواهیم مسابقه بدهیم و ترس از باختن در مسابقه راداریم، البته ممکن است ظاهراً بعضی وقت‌ها هیچ اتفاقی هم در کار نباشد، اما از درون حس ترس را داشته باشید، اینجا در قسمت صور پنهان یک سری از اتفاقات در حال رخ دادن است و اگر حس مربوط به آن قوی بشود آنگاه حس ترس ظاهر می‌شود.

ترس در مقابل کارها و افعال صورت می‌گیرد، اما این‌که بفهمیم و بدانیم چه چیزی انسان را در مقابل کارها توانمند می‌سازد، می‌تواند کمک بکند برای شناخت خود ترس. برای این‌که انسان بتواند یک کاری را انجام بدهد باید یک توان و یک پتانسیلی در وجودش داشته باشد، مثلاً اگر شخصی بخواهد از یک مانع 2 متری بپرد، این شخص باید پتانسیل پریدن یا نیروی لازم را در درونش داشته باشد. اما اینکه یک نیرویی در درون انسان باشد و تحت اختیار انسان هم باشد دو تا مقوله‌ی کاملاً متفاوت است، یعنی یک موقعِ انسان یک نیرویی در درونش وجود دارد ولی این نیرو تحت فرمان و اختیارش نیست، مثلاً وقتی‌که شخص حالش خوب است، خیلی خوب آواز می‌خواند ولی وقتی‌که شرایط عوض بشود، خیلی هم بدآواز می‌خواند.

در انجام دادن کارها و فعل‌ها ما باید یک نیروی بیرونی و یک نیروی درونی داریم یعنی عامل بیرونی و عامل درونی و هیچ‌کدام از آن‌ها قابل‌حذف کردن نیستند و هر دوتا نیرو همیشه وجود دارند. اگر نیروی درونی که تحت فرمان و اختیار انسان است، قابلیت این را داشته باشد که بر نیروی بیرونی غلبه پیدا بکند و یا آن را خنثی نماید آن‌وقت انسان قادر به انجام دادن آن فعل می‌شود و تحت این شرایط چیزی به‌عنوان ترس در انسان ظاهر نمی‌شود.

پس مکانیزم ترس این‌گونه است که باید در انسان یک نیرویی وجود داشته باشد و آن نیرو به‌صورت ناقص تحت فرمان و اختیار انسان باشد و در چنین شرایطی ترس ظاهر می‌شود. اگر انسان بخواهد ترس را در وجودش از بین ببرد دو راه در پیش رو دارد، یکی این است که باید از فعلی که انجام دادن آن، ترس را در وجودش ایجاد می‌کند به‌طورکلی صرفه نظر نماید و دیگری این است که باید با آن ترس روبرو شود و عامل آن ترس را پیدا کند و آن را برطرف نماید. باید بدانیم که تکامل یافتن انسان در روبرو شدن با همین ترس‌ها است چون اگر انسان آن نیروهایی که خداوند در زمان خلق و آفرینش هستی در درونش قرار داده است را پس نگیرد هیچ‌وقت به آرامشی که مدنظر است نمی‌رسد؛ و اگر بدون باز پس گرفتن نیروهایش به آرامش رسیده باشد به این خاطر است که آن شخص از یک سری از کارها، آموزش‌ها، فعالیت‌ها، پیشرفت‌ها و خواسته‌های معقول خودش چشم‌پوشی کرده است و این آرامش همیشگی نیست و بدرد نمی‌خورد چون، انسان را از درون فرسایش می‌دهد و از بین می‌برد.

ترس هیچ موقع به‌صورت تنها وجود ندارد به‌این‌علت که ترس یک نیروی بازدارنده است و انسان را از تعادل خارج می‌کند، پس یک نیرویی باید وجود داشته باشد که تعادل نسبی را به وجود بیاورد و آن نیرو، نیروی خشم و نفرت است؛ یعنی هر انسانی که ترس را در درونش دارد قطعاً خشم و نفرت هم در وجودش هست. همان‌طور که از روبرو شدن از یک سری از چیزها می‌ترسد همان‌طور هم از روبرو شدن از یک سری چیزها به‌شدت عصبانی و خشمگین می‌شود. ترس محرومیت را به وجود می‌آورد، وقتی انسان از چیزی بترسد در ادامه از یک سری چیزها محروم می‌شود. مثلاً، وقتی کسی ترس از مشارکت را دارد و همیشه از مشارکت کردن فرار می‌کند و دائماً این حس ترس را در وجودش حمل می‌کند، قطعاً از انرژی و لذت‌هایی که بعد از هر مشارکت به دست می‌آید، محروم می‌شود و این محرومیت دائماً خشم را در وجودش جمع می‌کند تا جایی که این نیروی خشم از کنترل خارج می‌شود و خودش را نشان می‌دهد.

ترس و خشم هم دیگر را کامل می‌کنند و به یکدیگر قدرت می‌دهند. مثلاً آنجایی که من خشمگین می‌شوم درواقع به ترسی که در ادامه هست دارم قدرت می‌دهم و وقتی‌که انسان می‌ترسد و از آن ترس فرار می‌کند، عصبانی‌تر و خشمگین‌تر می‌شود و زمانی که در جهت خشم خودش حرکت می‌کند و به آن پاسخ مثبت می‌دهد درواقع به ترسش قدرت بیشتری می‌دهد. وقتی‌که به یکی از این نیروها پاسخ مثبت می‌دهی آن‌یکی هم قدرت می‌گیرد و هم‌زمان رشد می‌کند. پس کلید ترس در خود ترس نیست بلکه کلید آن در خشم است؛ یعنی اگر می‌خواهی بر ترس خودت غلبه بکنی و آن را از بین ببری، باید ببینی خشم مکمل آن چیست و وقتی‌که به خشم پاسخ مثبت ندادی و در جهت آن حرکت نکردی آن موقع یک‌بخشی از نیروهای ترس را کاهش می‌دهی، چون همان‌جایی که به خشم پاسخ نمی‌دهی یک‌بخشی از آن نیروها که از فرمان شما خارج‌شده بود دوباره تحت فرمان شما قرار می‌گیرد.

برای از بین بردن ترس در درونمان باید جهان‌بینی خود را افزایش بدهیم تا بتوانیم خشم و نفرت را شناسایی بکنیم و در جهت رفع آن‌ها اقدام نماییم. ترس و خشم در انسان به‌صورت لایه‌لایه به روی یکدیگر قرار دارند و ممکن است که در یک انسان چندین لایه از این خشم و ترس در وجودش داشته باشد که باید یکی‌یکی این لایه‌ها را از میان بردارد. اگر کسی بتواند این لایه‌ها را بردارد آن‌وقت واقعاً می‌تواند از موفقیت دیگران خوشحال بشود. برداشتن این لایه‌ها زمان می‌خواهد ولی نتیجه‌اش شگفت‌انگیز است، نتیجه‌اش این است که در انسان استعدادهای خفته بیدار می‌شود، توانایی‌های ازدست‌رفته دوباره به انسان برمی‌گردد و خلاقیت در آن به وجود می‌آید.

در ترس نگه‌دارنده بازهم خشم راداریم اما آن خشم تحت فرمان انسان است یعنی شما ممکن هست که عصبانی بشوی ولی این عصبانیت تحت فرمان و اختیار شما است و با نفرت هم فرق می‌کند اما در ترس بازدارنده، خشم و عصبانیت از جنس نفرت است و هیچ فرمان و اختیاری هم‌روی آن ندارید.

پایان

نویسنده: مسافر مجتبی


  • آخرین ویرایش:جمعه 26 آذر 1395
نظرات()   
   
مسافر کاظم
جمعه 26 آذر 1395 11:38 ب.ظ
خداقوت خدمت آقا مجتبی،بسیار عالی و کامل بود ،امیدوارم سفر خوبی رو داشته باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵..........چهارشنبه 28 آذر 1397

'کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز پنجشنبه وتولد راهنمای محترم آقا امیر حسین97/09/15..........شنبه 17 آذر 1397

گزارش تصویری پنجمین سال تولد آقا امیر حسین راهنمای لژیون..........پنجشنبه 15 آذر 1397

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۱نقش سی دی ها در آموزش..........دوشنبه 12 آذر 1397

پیام سی دی اسیب شناسی..........یکشنبه 19 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 13 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 13 آذر 1396

چندجمله انرژی بخش..........دوشنبه 13 آذر 1396

پیام سی دی بار نیستی..........جمعه 10 آذر 1396

جلسه اموزشی خصوصی روز یک شنبه 96/9/5با استادی کمک راهنمااقاامیرحسین لژیون وایت..........دوشنبه 6 آذر 1396

سخن خوب..........دوشنبه 29 آبان 1396

جلسه اموزشی خصوصی روز یک شنبه 96/8/28با استادی کمک راهنمااقا امید..........دوشنبه 29 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

سخن خوب..........شنبه 27 آبان 1396

کارگاه اموزشی عمومی روز پنجشنبه ۹۶.۰۸.۲۵..........جمعه 26 آبان 1396

جلسه ی عمومی روز پنج شنبه با استادی کمک راهنمای محترم اصغر آقا..........پنجشنبه 25 آبان 1396

ویدئو مراسم افطاری یک شنبه96/03/07 از شعبه أمین گلی..........دوشنبه 8 خرداد 1396

اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود..........جمعه 20 اسفند 1395

شرایط شرکت در اردوی درخت کاری..........شنبه 7 اسفند 1395

جلسه ی آموزشی مسافران ۹۵/۱۲/۳(وادی دوازدهم و اجرای آن)..........جمعه 6 اسفند 1395

جلسه ی پنج شنبه ۲۱بهمن ۹۵,هفته دیده بان..........جمعه 22 بهمن 1395

رهایی یکی از اعضای لژیون ..........جمعه 22 بهمن 1395

جلسه ی آموزشی خصوصی یک شنبه۹۵/۱۱/۱۷ به استادی مسافر حسن ..........سه شنبه 19 بهمن 1395

خلاصه ای از سی دی فضولی و آسایش..........یکشنبه 10 بهمن 1395

گزارش دومین سالروز رهایی مسافر امیرحسین..........یکشنبه 10 بهمن 1395

دلنوشته دختر مسافر حجت ،یکی از رهجویان آقای ساسانی..........شنبه 9 بهمن 1395

رهایی..........پنجشنبه 7 بهمن 1395

بهایی ارزشمند..........شنبه 2 بهمن 1395

خلاصه‌ سی دی منیت..........شنبه 25 دی 1395

همه پستها